دكتر اثني عشري به مديريت مركز فناوري اطلاعات دانشگاه منصوب شد
در مراسمي از دكتر سعيد صديقيان كاشي مدير قبلي فناوري اطلاعات دانشگاه تقدير و تشكر شد و مدير جديد فناوري اطلاعات دانشگاه جناب آقاي دكتر محمد مهدي اثني عشري معرفي شدند.
 
تعداد بازدید:
537
تاریخ:
1398/07/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.