ليست خدمات
 

ردیف

نام سرویس

آدرس

معاونت

ادمین

تلفن

ایمیل

1

گلستان - آموزشی

golestan.kntu.ac.ir

آموزشی

خانم اکبری(IT)

84064455

asieh[at-sign]kntu.ac.ir

2

گلستان - پژوهشی

golestan.kntu.ac.ir

پژوهشی

خانم شاه محمدی(IT)

84064458

shahmohammadi[at-sign]kntu.ac.ir

4

وب سایت دانشگاه(درسا)

www.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای مشرفی(IT)

84064453

moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir

5

پورتال دانشگاه

portal.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای مشرفی(IT)

84064453

moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir

6

کنفرانس

conf.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای مشرفی(IT)

84064453

moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir

7

انتشارات-کتابفروشی

press.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای صالحی(IT)

88881052

libhs[at-sign]kntu.ac.ir

8

پروفایل اساتید

profile.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای مشرفی(IT)

84064453

moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir

9

سرویس هاستینگ وب (Plesk)

plesk.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای مشرفی(IT)

84064453

moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir

10

آنتی ویروس- NOD

update.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای وکیلی(IT)

84064456

vakily[at-sign]kntu.ac.ir

11

فرا گستر- مکاتبات اداری

oa.kntu.ac.ir

-

خانم زینل زاده(IT)

84064459

zeynalzadeh[at-sign]kntu.ac.ir

12

سیدا - حضور وغیاب

sida.kntu.ac.ir

-

خانم فلاح

84064227

shokri[at-sign]kntu.ac.ir

13

بیمه تکمیلی

bimeh.kntu.ac.ir

اداری مالی

خانم واسع(امور اداری)

84064225

bimeh[at-sign]mail.kntu.ac.ir

14

پیامک و اطلاع رسانی

info.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای امینی(IT)-آقای کتابی(پژوهش)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

15

حقوق و دستمزد

-

اداری مالی

آقای نوری(امور مالی)

84064290

fnouri[at-sign]alborz.kntu.ac.ir

16

فیش آنلاین

fish.kntu.ac.ir

اداری مالی

آقای نوری(امور مالی)

84064290

fnouri[at-sign]alborz.kntu.ac.ir

17

سامانه دروس

courses.kntu.ac.ir

پژوهشی

خانم فرزامی(IT)

84064436

farzami[at-sign]kntu.ac.ir

18

پورتال مرکز رشد

mgmroshd.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای علیپور(مرکز رشد)

84064411

roshd[at-sign]kntu.ac.ir

19

کتابخانه - سامانه مدیریت کتابخانه ها

-

پژوهشی

خانم محمدی(کتابخانه)

84064434

libas[at-sign]kntu.ac.ir

20

کتابخانه - بانکهای اطلاعاتی دانشگاهی

-

پژوهشی

خانم محمدی(کتابخانه)

84064434

libas[at-sign]kntu.ac.ir

21

حسابداری تعهدی

-

اداری مالی

آقای کرمانج(امور مالی)

84064282

j.kermanj[at-sign]kntu.ac.ir

22

سامانه تجهیزات آزمایشگاهی

bit.kntu.ac.ir

پژوهشی

خانم نوری(ارتباط با صنعت)

84064402

rairono[at-sign]kntu.ac.ir

23

اتوماسیون رفاهی - خوابگاه

refahi.kntu.ac.ir

دانشجویی

آقای لبافی(امور دانشجویی)

84064305

labbafi[at-sign]alborz.kntu.ac.ir

24

اتوماسیون رفاهی - تغذیه

refahi.kntu.ac.ir

دانشجویی

آقای عباسی(امور دانشجویی)

84064332

gr.abbasi[at-sign]alborz..kntu.ac.ir

25

سیستم اطلاع رسانی برخط(TV)

-

دانشجویی

آقای عباسی(امور دانشجویی)

84064332

gr.abbasi[at-sign]alborz..kntu.ac.ir

26

آموزش مجازی

vumaster.kntu.ac.ir

دانشجویی

آقای پورفرید(آموزش مجازی)

84064264

sasanpourfarid[at-sign]gmail.com

28

وب سایت شخصی اساتید

wp.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای امینی(IT)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

29

ایمیل - اساتید

sahand.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای امینی(IT)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

30

ایمیل - دانشجویان

email.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای امینی(IT)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

31

ایمیل - کارمندان

alborz.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای امینی(IT)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

35

DNS

94.184.176.2-217.218.40.2

پژوهشی

آقای امینی(IT) - آقای وکیلی(IT)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

39

پردازش موازی HPC

hpc.kntu.ac.ir

پژوهشی

آقای قلی پور(IT)

84064456

f.golipour[at-sign]alborz.kntu.ac.ir

40

شبکه - سازمان مرکزی

 

پژوهشی

آقای قلی پور(IT)

84064456

f.golipour[at-sign]alborz.kntu.ac.ir

41

شبکه - اینترنت

 

پژوهشی

آقای امینی(IT)- آقای وکیلی(IT)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

42

شبکه - شبکه درون دانشگاهی

 

پژوهشی

آقای امینی(IT)- آقای وکیلی(IT)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

43

فایروال

 

پژوهشی

آقای وکیلی(IT)

84064456

vakily[at-sign]kntu.ac.ir

44

مانیتورینگ

 

پژوهشی

آقای وکیلی(IT)

84064456

vakily[at-sign]kntu.ac.ir

44

احراز هویت یکپارچه

 

پژوهشی

آقای امینی(IT)- آقای وکیلی(IT)

84064456

amini[at-sign]kntu.ac.ir

45

سرقت ادبی

plagiarism.itc.kntu.ac.ir

 پژوهشی

 آقای گلشن راد

 

pouria.golshanrad[at-sign]gmail.com

46

تردد اساتید

wtr.ee.kntu.ac.ir

پژوهشی

 آقای عباسی

 

mhabbasi.it@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/24
تعداد بازدید:
2977
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.