چارت سازمانی


نقشه سایت ها
خدمات الكترونيك دانشگاه
خدمات الكترونيكي آموزشي گلستان
خدمات الكترونيكي پژوهشي گلستان
خدمات الكترونيك اداري دانشگاه
خدمات الكترونيكي رفاهي دانشجويي
سامانه بيمه دانشگاه
سامانه فيش حقوقي
سامانه پيامك و اطلاع رساني
پيامهاي تلگرام
پروفايل اساتيد دانشگاه
وب سايت شخصي اساتيد
سامانه حضور غياب اساتيد
خدمات الكترونيك پورتال دانشگاه
خدمات الكترونيك ثبت نام ايميل و حساب كاربري دانشجو
تغيير رمز عبور و ايميل دوم دانشجويان
سامانه دروس
پايان نامه ها
آنتي ويروس
انتشارات-كتابفروشي
آموزش مجازي
سامانه مديريت پارك و مركز رشد وندا
سامانه تجهيزات آزمايشگاهي
سامانه سرقت ادبي
سامانه كنفرانس (Adobe Connect)
خدمات پست الكترونيك دانشگاه
ايميل اساتيد
ايمل كارمندان
ايميل دانشجويان (Email)
ايميل دانشجويان (Mail)
ايميل دانشجويان(Dena)
ايميل دانشجويان (Sina)
پيشخوان خدمات الكترونيك آموزشي گلستان
پيشخوان خدمات الكترونيك گلستان پژوهشي
سازمان مركزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
صندوق رفاه هيات علمي
دفتر طرح و برنامه
روابط عمومي
مديريت فرهنگي اجتماعي
فرم هاي اردو
فرم نشريات
فرم درخواست مجوز فعاليت تشكلها
فرم درخواست مجوز برنامه كانونها
فرم درخواست مجوز برنامه انجمن هاي علمي
فرم درخواست كانديد شدن جهت انجمن علمي
فرم درخواست برنامه تشكلها
فرم ثبت مشخصات نشريات
فرم درخواست هزينه نشريات
فرم ثبت فعاليت هاي ديني و قرآني
ثبت نام انتخابات شوراي فرهنگي خوابگاهها
معاونت دانشجويي
اداره تربيت بدني
اداره خوابگاه ها
اداره رفاه دانشجويي
اداره تغذيه
مركز بهداشت
مشاوره
هيات مميزه
مديريت برنامه ريزي آموزشي
استعدادهاي درخشان
اداره شاهد و ايثارگر
پژوهشكده سامانه هاي فضايي
پژوهشكده فناوري اطلاعات
دوره هاي آزاد و كوتاه مدت
مركز رشد فناوري
جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير
هيأت اجرائي جذب
معاونت آموزشي
آموزش كارشناسي
تحصيلات تكميلي
فرم هاي مقطع دكتري
نظارت و ارزيابي
آموزش الكترونيكي
بسيج كاركنان
بازنشستگان
شركت تعاوني مصرف كاركنان
معاونت پژوهشي
كتابخانه سازمان مركزي
اداره انتشارات
نشريات دانشگاه
ارتباط با صنعت
توسعه پژوهش
مركز فناوري اطلاعات
سرويس پردازش موازي
معاونت اداري مالي
امور مالي
امور اداري
دفتر فني و طرح هاي عمراني
بسيج اساتيد
اداره حراست
معاونت بين الملل
بنياد خواجه نصير طوسي
بنياد خيرين دانشگاه
مركز كارآفريني
دفتر نهاد رهبري
انجمن علمي دانشجويان آموزش الكترونيكي
پرديس ين الملل چند گرايشي
دانش آموختگان
انجمن دانش آموختگان
فرم عضويت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه
شغل فارغ التحصيلان
فرم اخذ اطلاعات شغلي
بانك دانش آموختگان
دانشكده مهندسي عمران
آزمايشگاه مدلهاي هيدروليكي
آموزش دانشكده مهندسي عمران
آزمايشگاه محاسبات عددي
آزمايشگاه سازه
آموزش دوره هاي نظام مهندسي
كتابخانه دانشكده مهندسي عمران
پژوهش دانشكده مهندسي عمران
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي عمران
آزمايشگاه هيدروليك و مكانيك سيالات
مركز تحقيقات زير ساختهاي صنعت حمل و نقل كشور
مركز كامپيوتر دانشكده عمران
دانشكده مهندسي صنايع
كتابخانه دانشكده مهندسي صنايع
گروه تحقيقاتي داده كاوي
آموزش دانشكده مهندسي صنايع
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي صنايع
آزمايشگاه SIRLab
پژوهش دانشكده مهندسي صنايع
دانشكده مهندسي مكانيك
آموزش دانشكده مهندسي مكانيك
مركز تحقيقات سيستمهاي پيشرفته خودرو
كتابخانه دانشكده مهندسي مكانيك
مدير گروهها
آزمايشگاه انتگراسيون انرژي و فرآيند
آزمايشگاه مكانيك انفجار و شكل دهي نوين
پژوهش دانشكده مهندسي مكانيك
آزمايشگاه ماشينكاريهاي پيشرفته
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي مكانيك
مديريت فرهنگي دانشكده مكانيك
آزمايشگاه doslab
گروه حرارت و سيالات
گروه ساخت و توليد
گروه طراحي جامدات
گروه خودرو
گروه سيستم هاي انرژي
آزمايشگاه انتقال حرارت
مركز طراحي و ساخت كوره هاي پيشرفته
مركز مشاوره دانشكده مهندسي مكانيك
ويژن زيرو
آزمايشگاه سيستم هاي پيشرفته كنترلي خودرو
انجمن علمي دانشكده مهندسي مكانيك
كانونهاي فرهنگي دانشكده مهندسي مكانيك
آز ميكروسكوپ الكتروني
اساتيد مكانيك
مكاترونيك-مكانيك
آزمايشگاه سيالات
كارگاه نمونه سازي
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي مكانيك
دفتر نهاد دانشكده مهندسي مكانيك
Competition
دانشكده مهندسي برق
آموزش دانشكده مهندسي برق
پژوهش دانشكده مهندسي برق
گروه مهندسي پزشكي
گروه مهندسي الكترونيك
كتابخانه دانشكده مهندسي برق
گروه مهندسي مخابرات
گروه مهندسي قدرت
آزمايشگاه پردازش سيگنالهاي ديجيتال DSP
گروه مهندسي كنترل
گروه مهندسي مكاترونيك
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي برق
آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و ادوات FACTS
آزمايشگاه تحقيقاتي رادار
قطب الكترومغناطيس
آزمايشگاه سيستم هاي كنترل پيشرفته ACSL
موزه دانشكده مهندسي برق
آزمايشگاه بينايي ماشين و پردازش تصاوير پزشكي
قطب كنترل صنعتي
همايش CP-ICT
آزمايشگاه اندازه گيري بيومديكال
آزمايشگاه مدارهاي فركانس بالا
آزمايشگاه كنترل صنعتي (PLC)
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه ماشين الكتريكي 1 , 2
آزمايشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك
آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي
آزمايشگاه الكترونيك 1 و 2
آزمايشگاه الكترونيك 3
آزمايشگاه مدارهاي پالس و ديجيتال
آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 1
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و اندازه گيري
آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي
مركز پژوهش و فناوري دانشكده برق
آزمايشگاه پژوهشي خواص الكترونيكي مواد
گروه پژوهشي APAC
آزمايشگاه تحليل سيستمهاي قدرت
آزمايشگاه اف پي جي ا
آزمايشگاه ريز موج
آزمايشگاه آنتن
آزمايشگاه مخابرات نوري
آزمايشگاه پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال DSP
آزمايشگاه رله و محافظت
آزمايشگاه عايق‌ها و فشارقوي
كارگاه برق
آزمايشگاه كنترل فرآيند
آزمايشگاه ابزاردقيق
آزمايشگاه ماشين‌هاي مخصوص
آزمايشگاه ماشين‌هاي الكتريكي مخصوص
آزمايشگاه سنجش كيفيت ترمينال‌هاي بدون سيم
آزمايشگاه مخابرات ديجيتال
آزمايشگاه سيستم‌هاي مخابراتي
آزمايشگاه مدار مخابراتي
آزمايشگاه كنترل ديجيتال و غير خطي
آزمايشگاه ARAS
تيم رباتيك ارس
پژوهشكده بهره وري صنعت نفت
آزمايشگاه آموزشي فيزيك
آزمايشگاه آموزشي مكاترونيك
انجمن دانشجويي رمز
آزمايشگاه ادوات نيمه هادي
آزمايشگاه پژوهشي مركز محاسبات ميكروالكترونيك
آزمايشگاه الكترونيك ارگانيكي
آزمايشگاه پژوهشي الكترونيك قدرت
آزمايشگاه محركه هاي الكتريكي
آزمايشگاه پيل سوختي و BPLC
آزمايشگاه آموزشي - پژوهشي كنترل كامپيوتري
آزمايشگاه مدلسازي و شناسايي سيستم ها
آزمايشگاه مهندسي سيستم ها و مطالعات شناخت
آزمايشگاه شناسه و رمز
آزمايشگاه سيستم هاي طيف گسترده
آزمايشگاه مخابرات پهن و پردازش سيگنال
آزمايشگاه فناوري هاي نوين راداري
آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي
آزمايشگاه تشخيص و شناسايي خطا
آزمايشگاه اندام هاي مصنوعي بيوالكتريك
آزمايشگاه پژوهشي پردازش صوت و گفتار
دانشكده مهندسي هوافضا
آموزش دانشكده مهندسي هوافضا
آزمايشگاه آئروديناميك
قطب طراحي و شبيه سازي سامانه هاي فضايي
كتابخانه هوافضا
پژوهش دانشكده مهندسي هوافضا
انجمن علمي دانشكده مهندسي هوافضا
دانشكده مهندسي كامپيوتر
انجمن علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر
گروه هوش مصنوعي
گروه معماري سيستم هاي كامپيوتري
آموزش دانشكده مهندسي كامپيوتر
پژوهش دانشكده مهندسي كامپيوتر
آزمايشگاه ريزپردازنده
گروه نرم افزار
آزمايشگاه سيستم عامل
آزمايشگاه پايگاه داده
آزمايشگاه كامپيوتر
پردازش سريع دانشكده مهندسي كامپيوتر
گروه شبكه هاي كامپيوتري
آزمايشگاه پردازش هوشمند اطلاعات و تست نرم افزار
آزمايشگاه مدار واسط
آزمايشگاه شبكه كامپيوتري
آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال
آزمايشگاه سيستم هاي چندرسانه اي
دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك
قطب فناوري اطلاعات مكاني
آزماايشگاه هاي ژئوماتيك
پژوهشكده سنجش از راه دور
nanoday International symposium
دانشكده مهندسي و علم مواد
آموزش دانشكده مهندسي و علم مواد
پژوهش دانشكده مهندسي و علم مواد
كتابخانه دانشكده مهندسي و علم مواد
آزمايشگاه مركزي دانشكده مهندسي و علم مواد
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي و علم مواد
انجمن علمي دانشكده مهندسي و علم مواد
دانشكده رياضي
محاسبات علمي و بهينه سازي مهندسي سيستم
آموزش دانشكده رياضي
پژوهش دانشكده رياضي
كتابخانه پرديس علوم
دانشكده شيمي
گروه شيمي معدني
گروه شيمي آلي
گروه شيمي فيزيك
گروه شيمي تجزيه
گروه شيمي دارويي
كتابخانه پرديس علوم
دانشكده فيزيك
سايت جامع آموزشي geant4
كتابخانه پرديس علوم
مركز آموزشهاي عمومي
همايش ها، كنفرانس ها و سمينار هاي دانشگاه
همايش هاي دانشگاه
مركز آموزش و صلاحيت سنجي رانندگان
دوره هاي كوتاه مدت آموزشي آزاد-بخش آموزشي
شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران
پنجمين همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران
بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق ايران
دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
International workshop on Integral Equations & Mat
سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع
Copula
K. N. Toosi University of Technology
OISC
RAIRO
Central Library
Sport
Faculty of Civil Enginering
NTIRC
Faculty of Industrial Enginering
IE-Datamining
Faculty of Electrical Enginering
ACSL Laboratory
IEEE
Biomedical Laboratory
Inteligents system laboratory
Power System Laboratory
Nasir Museum
Center of Research and Technology
Energy Management Systems Laboratory
Faculty of Mechanical Enginering
Center of Design and Manufacturingof Advanced Furn
Advanced Vehicle Control Systems Lab
Faculty of Aero Space Enginering
Faculty of Computer Enginering
Intelligent Processing of Information and softwa
Multimedia systems Lab
Operating System Lab
Database Lab
Computer Lab
Interface Circuit Lab
Microprocessor Lab
Computer Network Lab
Digital Electronics Lab
Faculty of Geodesy and Geomatics Enginering
JKIP
Faculty of Materials Enginering
Faculty of Chemistry
Faculty of Mathematics
Scope
Faculty of Physics
General Science
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.