امكان مشاهده دروس ارائه شده در هر دانشكده بر روي وب سايت دانشكده
   دانشجويان مي توانند دروس ارائه شده در  تمامي دانشكده ها  در نيمسال 3941 را در زير سايت آموزش دانشكده مربوطه و يا از طريق لينك هاي زير مشاهده نمايند.
دروس ارائه شده در دانشكده رياضي:
دروس ارائه شده در دانشكده شيمي:
دروس ارائه شده در دانشكده فيزيك:
دروس ارائه شده در دانشكده مهندسي برق:
دروس ارائه شده در دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك:
دروس ارائه شده در دانشكده مهندسي صنايع:
دروس ارائه شده در دانشكده مهندسي كامپيوتر:
دروس ارائه شده در دانشكده مهندسي مكانيك:
دروس ارائه شده در دانشكده مهندسي و علم مواد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
4187
تاریخ:
1394/06/21
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.