راه اندازي شبكه بي سيم دانشگاه

با توجه به امكان ايجاد اشكال در شبكه فيبرنوري كه بستر اصلي ارتباط بين دفتر مركزي و دانشكده‌هاي دانشگاه مي‌باشد، راه‌اندازي شبكه‌هاي بي‌سيم بعنوان ارتباط پشتيبان بين بخش‌هاي مختلف دانشگاه درصورت بروز مشكل در شبكه فيبر نوري ضروري مي‌باشد. درحال حاضر اين شبكه پشتيبان بين دفترمركزي دانشگاه و دانشكده‌هاي مهندسي برق و علوم راه‌اندازي گرديده است.

تعداد بازدید:
662
تاریخ:
1394/06/04
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.