معرفي مركز فناوري اطلاعات

 

معرفی مرکز فناوری اطلاعات

 مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی یکی از مدیریتهای معاونت پژوهشی دانشگاه، مسئول اجرای سیاستهای انفورماتیکی دانشگاه می باشد. 

شرح وظایف و فعالیتهای این مرکز شامل موارد زیر است:

- نظارت بر امور مرتبط بر فناوری اطلاعات
- پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای پروژه های مرتبط با IT
- نظارت بر شبکه LAN و WAN دانشگاه و قراردادهای مرتبط با پهنای باند اینترنت دانشگاه و انتخاب Provider مناسب
- نظارت بر مراکز کامپیوترهای دانشگاه
- نظارت بر خرید تجهیزات شبکه ای و کامپیوتری دانشگاه
- نظارت بر امور کامپیوتری مرتبط با معاونت اداری مالی از قبیل سیستم حقوق و دستمزد
- نظارت بر همکاری با واحد های حوزه معاونت آموزشی در زمینه تسریع در امر ثبت نام و تهیه کارنامه های دانشجویان
- نظارت بر تهیه و طراحی سیستم های کامپیوتری مورد نیاز جهت تشکیل بانک اطلاعات آموزشی، پژوهشی، اداری، پرسنلی و مالی دانشگاه
- نظارت بر وب سایت دانشگاه و دانشکده ها و تمامی مراکزی که دارای وب سایت هستند
- نظارت بر خدمات آموزشی و پژوهشی مرتبط با فناوری اطلاعات جهت تامین منابع و درآمد برای دانشگاه
- بررسی مستمر در زمینه تعیین کدهای مورد نیاز و تهیه مجموعه های کد گذاری سیستم های آموزشی، پژوهشی، پرسنلی، اداری و مالی

تاریخ به روز رسانی:
1389/03/26
تعداد بازدید:
8878
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.